Motlles per a alumini fos

juny 4, 2021 | 0 comments

Els motlles per a alumini fos estan fabricats en acers aliats d’alta qualitat. Les principals característiques dels aliatges d’acer emprades en la construcció d’aquesta mena de motlles, són la bona conductivitat tèrmica i la bona dissipació de la temperatura a la qual són sotmesos en el procés de construcció de motlles per a alumini fos.

Unimold emprem les darreres tecnologies en softwares i eines de mecanitzat, les quals, com a resultat, ens proporcionen una alta precisió i qualitat d’acabats.

Els motlles per a alumini fos per gravetat són una opció molt demandada per a la fabricació de peces les quals requereixen una alta precisió geomètrica i qualitat, i és ideal per a la fosa tant de sèries curtes com mitjanes i altes, essent possible el desmoldeig manual per a sèries petites o automatitzat, adaptat a màquines automatitzades denominades ”màquines conquilladores”, adequades sempre que es requereix un elevat nombre de peces a fabricar o quan les dimensions del motlle requereixen aquest procés.

La varietat dels aliatges a fondre mitjançant el procés de motlles per a alumini fos és molt divers, sent possible la fosa de diferents aliatges des de les més comunes com la L-2520 a les més complexes com la L-2653.

El principal avantatge dels motlles per a alumini fos per gravetat, la qual la descarta dels altres processos de fabricació per emmotllament, és la possibilitat de fabricar peces amb cavitats interiors sense desmoldeo, ja que el procés de motlles per a alumini fos per gravetat permet fixar noios fabricats en sorra, els quals són destruïts a l’interior de les peces ja foses donant lloc a buidatges interiors amb parets d’angles negatius.

En resum, els motlles per a alumini fos per gravetat són la millor opció a la que podem recórrer si necessitem fabricar peces d’alta qualitat a un reduït cost d’inversió.

Si estan interessats a obtenir més informació sobre aquest procés productiu o que l’orientin sobre quina és l’opció que millor s’adapta a les seves necessitats de fabricació no dubti a contactar amb nosaltres a través del següent enllaç: www.unimold.es